Tapas, Pølsebord & Platter.

Tapas pr. pers. incl. brød & smør Kr.99,-
min.10 pers.
Pølsebord, 4 slags pålæg, leverpostej m/champignon & bacon, brød & smør, pr.pers. Kr. 99,-
Min.10 pers.
Pølsebord, 6 slags pålæg, leverpostej m/champignon & bacon, brød & smør, pr.pers. Kr. 129,-
Min. 10 pers.
5 Rum’s Platte incl. brød & smør. Kr.95,-
min.10 pers.